[1]
Nastac, S. 2018. On behaviour evaluation of vibratory systems with uncertain parameters. Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică = Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle XIV, Mechanical Engineering. 25, 2 (Nov. 2018), 43-46. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.35219/im.2018.2.04.