(1)
Nastac, S. On Behaviour Evaluation of Vibratory Systems With Uncertain Parameters. Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică = Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle XIV, Mechanical Engineering 2018, 25, 43-46.