Nastac, S. (2018) “On behaviour evaluation of vibratory systems with uncertain parameters”, Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică = Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle XIV, Mechanical Engineering, 25(2), pp. 43-46. doi: https://doi.org/10.35219/im.2018.2.04.