[1]
S. Nastac, “On behaviour evaluation of vibratory systems with uncertain parameters”, Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XIV, Inginerie mecanică = Annals of “Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle XIV, Mechanical Engineering, vol. 25, no. 2, pp. 43-46, Nov. 2018.