(1)
Paţilea, P. Polarizarea Mass-Media în Chestiunea Referendumului Din România în 2018. Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XXIV, Lexic comun / lexic specializat 2018, 20, 144-151.