Drăgoi, M. (2018). «Ochiul american» de Virgil Gheorghiu – de la ambivalenţă la echilibru. Analele Universității "Dunărea De Jos" Din Galați. Fascicula XXIV, Lexic Comun / Lexic Specializat, 20(2), 23-33. Retrieved from https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/lcls/article/view/1529