Chiric, L. (2018). Identitatea culturală în context european. „Ideea naţională” în perioada paşoptistă. Analele Universității "Dunărea De Jos" Din Galați. Fascicula XXIV, Lexic Comun / Lexic Specializat, 20(2), 101-113. Retrieved from https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/lcls/article/view/1538