Drăgoi, M. (2018) “«Ochiul american» de Virgil Gheorghiu – de la ambivalenţă la echilibru”, Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XXIV, Lexic comun / lexic specializat, 20(2), pp. 23-33. Available at: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/lcls/article/view/1529 (Accessed: 25July2024).