Chiric, L. (2018) “Identitatea culturală în context european. „Ideea naţională” în perioada paşoptistă”, Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XXIV, Lexic comun / lexic specializat, 20(2), pp. 101-113. Available at: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/lcls/article/view/1538 (Accessed: 13June2024).