Paţilea, P. (2018) “Polarizarea mass-media în chestiunea referendumului din România în 2018”, Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XXIV, Lexic comun / lexic specializat, 20(2), pp. 144-151. Available at: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/lcls/article/view/1541 (Accessed: 22May2024).