[1]
S. Moldovanu, I.-N. Anghelache Nastase, M. Miron, and L. Moraru, “Performance comparison of two non-parametric classifiers for classification using geometric features”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 45, no. 2, pp. 59-62, Dec. 2022.