[1]
C. Dima, “A Petri net model for vehicle scheduling problem”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 45, no. 2, pp. 110-114, Dec. 2022.