[1]
I.-F. Darie, S. Gosav, and M. Praisler, “Evaluation of physico-chemical parameters of some psychoactive compounds based on molecular modeling”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 46, no. 1, pp. 1-4, Sep. 2023.