[1]
C. Paraschiv and M. Praisler, “Spectral identification of cannabinoids”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 46, no. 1, pp. 5-10, Sep. 2023.