[1]
A. Ababii, “The study on the residential radon concentration in the rooms in the areas of the Republic of Moldova”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 46, no. 1, pp. 18-23, Sep. 2023.