[1]
D. Chicea and A. Nicolae-Maranciuc, “Direct Optical Particle Tracking - a technique for size distribution assessment”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 2, no. 46, Dec. 2023.