[1]
A. Sion, A. Ene, and G. Cojocaru, “Study of urban soil collected from a future residential complex area from Galati, Romania”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 2, no. 46, pp. 79-85, Dec. 2023.