[1]
S. Condurache-Bota, R. Draşovean, and N. Tigau, “Analysis of the particulate matter long term emissions in Romania by sectors of activities”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 2, no. 46, pp. 90-100, Dec. 2023.