[1]
I.-N. Anghelache Nastase, S. Moldovanu, and L. Moraru, “Local graph cut in the Image Segmenter app for breast ultrasound images segmentation”, Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, vol. 2, no. 46, pp. 115-120, Dec. 2023.