Dima, Corina. “A Petri Net Model for Vehicle Scheduling Problem”. Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics 45, no. 2 (December 12, 2022): 110-114. Accessed May 22, 2024. https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/math/article/view/5868.