1.
Sion A, Ene A, Pătrașcu A. Heavy metal determination in agricultural soil collected from Brăila County. Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics [Internet]. 13Dec.2023 [cited 21Jun.2024];2(46):72-8. Available from: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/math/article/view/6579