Redactor șef: lector univ. dr. Ioana Octavia Visalon (UGAL Galați)
Redacția: lector univ. dr. Victor Mihăilescu (UGAL Galați), lector univ. dr. Liviu Adrian Sandu (UGAL Galați), lector univ. dr. Adelina Diaconu (UGAL Galați)
Comitetul peer-review :
Muzică
Prof. univ. dr. Tatiana Pocinoc (UNAGE Iași), prof. univ. dr. Constantin Stanciu (UNAGE Iași), conf. univ. dr. Cristian Sandu (Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj), prof. univ. dr. Teodor Niță (UGAL Galați), prof.univ.dr. Gabriel Bulancea (UGAL Galați)
Arte plastice
Prof. univ.dr. Marlena Preda Sânc (UNARTE București), prof. univ.dr. Atena Simionescu (UNAGE Iași), conf. univ. dr. Cristian Ungureanu (UNAGE Iași), conf. univ. dr. Tudor Ioan (UGAL Galați)
Teatru
Prof. univ .dr. habil. Mircea Gheorghiu (UNATC I. L. Caragiale București), conf. univ. dr. Mihaela Bețiu (UNATC I. L. Caragiale București), conf. univ. dr. habil. Otilia Huzum (Universitatea de Vest Timișoara), conf. univ. dr. Irina Scutariu (UNAGE Iași), conf. univ. dr. Radu Horghidan (UGAL Galați)
Recenzori lingvistici:
Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim (UGAL Galați), Luiza Șerbănescu (UGAL Galați),
Coperta:
Voica Maria Lupașcu