Summary

  • * * *

Abstract

Publicația conține lucrările, studiile, articolele, rezultatele cercetărilor prezentate în cadrul Simpozionului Internațional „Teatrul Senzorial - Emoțiile vizuale și acustice, calea spre a simți Opera”, desfășurat în data 23 – 25 octombrie 2016, Galați – România, cu ocazia premierei mondiale a operei „REGELE CERB”

Published
2021-01-28
Section
Articles