Discrepanțe metodologice între improvizațiile Violei Spolin abordate în semestrul I și exigențele unor materiale psihologice (piesă, scenariu, proză) din semestrul al II-lea, anul I, la disciplina Arta Actorului

  • Maria Ganeva Dunarea de Jos University of Galati

Abstract

Сrearea unei educaţii armonioase și etapizate a actorului, cu un scop final bine definit, constituie una dintre cele mai acute probleme ale pedagogiei teatrale. Crescând în complexitate, diferitele stadii de învăţământ trebuie să se întrepătrundă lent și natural una cu cealaltă, conducându-l pe student la asimilarea noului alături de ceea ce deja a fost asimilat. În lanțul acestor etape veriga cea mai importantă este primul an, care reprezintă fundamentul construcției arhitecturale a întregii instruiri de trei ani.

Published
2021-02-03