Cum pot fi imaginile argumente? O evaluare critică a dezbaterilor din teoria argumentării. Pragmatica-dialectica, imaginile și actul curatorial

  • Vincențiu Pușcașu Dunarea de Jos University of Galati

Abstract

Lucrarea de față propune o abordare structural-comparativă a metodologiei de specialitate din domeniul argumentării pragma-dialectice cu disciplina curatorială, configurând un status-questionis sumar al raportului argumentativ imagine de artă – idee – corpus textual. Principalele linii teoretice pe care le voi evidenția în paginile următoare se referă la capacitatea unui corpus de imagine (și, prin extensie, a unei serii expoziționale) de a stoca și disemina informație și argumente.

Published
2021-02-03