REDACTOR‑ȘEF:

Oana Magdalena CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC:

Angela BIDU‑VRĂNCEANU (Universitatea din Bucureşti), Jean‑Claude BOULANGER (Université de Laval, Canada), Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română), Gheorghe CHIVU (Academia Română, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi), Alexandra CUNIŢĂ (Universitatea din Bucureşti), Stelian DUMISTRĂCEL (Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi), Ana GUŢU („Universitatea Liberă Internațională din Moldova”, Republica Moldova), Amélie HIEN (Université Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada), Denis LEGROS (Université Paris VIII, Franţa), Elena PRUS („Universitatea Liberă Internațională din Moldova”, Republica Moldova), Marius SALA (Academia Română, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi), Lucia WALD (Universitatea din Bucureşti), Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania).

COLEGIUL REDACŢIONAL:

Simona ANTOFI, Doina Marta BEJAN, Loredana BUZOIANU, Gabriela DIMA, Maria EGRI, Nicoleta IFRIM, Virginia LUCATELLI, Daniela ŢUCHEL, Angelica VÂLCU.

Petrica PAȚILEA – Administrator de site web designer

EDITORUL SERIEI LCLS:

Doina Marta BEJAN