Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

A. INSTRUCŢIUNI PENTRU COLABORATORI
1) Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi – România, Fascicula Lexic comun /lexic specializat publică articole în limbile: română, engleză şi franceză. Manuscrisele vor fi transpuse în versiune electronică (word.doc şi word. rtf.) şi vor fi trimise prin poşta electronică pe adresa oanacenac@yahoo.com sau oana.cenac@ugal.ro.
2) Documentul cu lucrarea va conţine următoarele :
a) rezumatul comunicării (cca. 550 de cuvinte) va cuprinde referiri la : structura articolului, stadiul cercetării, materialele şi metodele utilizate, rezultate, concluzii;
b) 5 cuvinte-cheie (altele decât cele din titlul lucrării);
c) prezentarea cercetării va cuprinde reperele: stadiul actual al cercetării în domeniu, materialele şi metodele utilizate, rezultate, comentarii şi concluzii ;
d) o notiţă biografică de cca. 80 de cuvinte (se menţionează instituţia, departamentul de afiliere, nivelul de expertiză, participarea la alte conferinte) şi adresa electronică a colaboratorului.
3) Pentru a evita dificultăţile ulterioare, vă rugăm să respectaţi indicaţiile de mai jos :
– paginile manuscrisului nu vor fi numerotate ;
– nu se va utiliza tasta TAB la începutul unui paragraf nou sau al unei idei noi ;
– nu se va utiliza funcţia UNDERLINE (subliniere) din bara de butoane (Toolbar) ;
– nu se vor utiliza titluri selectate din din bara de butoane (Toolbar).
4) Comunicarea însoţită de note, bibliografie, rezumat (în franceză şi engleză) nu trebuie să depăşească 10 pagini.

B. CERINTELE TEHNOREDACTARII
AŞEZAREA ÎN PAGINĂ : format A4 ; sus : 4,85 cm ; jos : 4,45 cm ; stânga : 4 cm / dreapta : 4 cm ;
Header : 4,5 cm/ footer 4,2 cm, mirror margins
FORMATARE LA NIVEL DE CARACTER : font (corp de literă) BOOK ANTIQUA ; mărimea fontului : 10 pct. ;
FORMATARE LA NIVEL DE PARAGRAF : identarea – aliniere la ambele margini (Justified) ; identarea primului rând : 0,5 cm ; spaţirea între rânduri : 1 (single) ; primul paragraf al lucrarii fără identare la primul rând.
AUTOR / INSTITUŢIA DE AFILIERE : aliniere la stânga (left) ; mărimea fontului : 11pct. ; Vezi model :
Prenume, NUME
Instituţia de afiliere, oraş, ţară.
TITLUL : mărimea fontului : 12 pct. ; stilul de scriere : îngroşat (boldat) ; identarea – aliniere centrată (Centred) ; spaţierea înainte (before) : 30 pct. / după (after) : 12 pct.
SUBTITLUL : mărimea fontului : 12 pct. ; identarea – aliniere stânga (left) ; spaţierea înainte (before) : 12 pct. / după (after) : 0 pct.
EXEMPLE/CITĂRI (mai lungi de 2 rânduri) : mărimea fontului : 10 pct. ; identare – retragerea marginilor paragrafului faţă de textul articolului – stânga : 0,5 cm /dreapta : 0,5 cm ; spaţierea înainte (before) : 6 pct. / după (after) : 6 pct.
NOTE : inserate manual (nu utilizaţi Endnote şi autonumerotarea) la sfârşitul articolului, marcate [x] ; mărimea fontului : 9 pct.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE : mărimea fontului : 9 pct. ; identare Special : hanging: 0,5 cm ;
numele autorului, prenumele, (anul publicării). Titlul, locul editării, editura.

Vezi modelul :
Bidu-Vrănceanu, Angela & Forăscu, Narcisa (2005). Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Humanitas Educaţional.

Textele vor fi trmise în format electronic (doc. şi rtf.)

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.