Seria Sociologie a Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (ISSN 1842 - 6492 - print; ISSN 2734-6765 - online) a fost fondată în 2006, având o apariţie anuală. Revista este o publicaţie a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, care apare sub egida Editurii Galati University Press a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. În calitate de publicaţie academică cu acces deschis, întregul conţinut al articolelor este disponibil gratuit cititorilor, în concordanţă cu obiectivele şi scopurile DOAJ (https://doaj.org/). Cititorii şi utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui sau printa textul complet al articolelor din acest jurnal fără să fie nevoiţi să ceară permisiunea editorilor sau autorilor. De asemenea, nu există taxe sau costuri pentru autorii care publică sau doresc să publice în revistă.
Scopul publicaţiei este de a oferi un forum de cercetare şi dezbatere ştiinţifică pe o gamă largă de subiecte legate de schimbările sociale şi transformările din societatea contemporană. Revista explorează schimbările sociale, culturale, economice şi politice din diferite perspective, specifice domeniului mai larg al ştiinţelor sociale.
Revista publică studii teoretice şi cercetări de teren, articole, eseuri, luări de poziţie, note de lectură, recenzii de carte, dar şi informaţii relevante despre evenimente ştiinţifice şi rezultate sintetice ale proiectelor de cercetare.

* * *

The Sociology Series of the Annals of the „Dunarea de Jos” University of Galati (ISSN 1842 - 6492 - print; ISSN 2734-6765 - online) was founded in 2006, with an annual occurrence. The journal is a publication of the Faculty of History, Philosophy and Theology, which appears  under auspices of Galati University Press, University Publishing of „Dunarea de Jos" in Galati. In its quality of open access academic publication, the entire contents of the articles is available free to readers, in line with the objectives and purposes DOAJ (https://doaj.org/). Readers and users can read, download, copy, distribute or print the full text of articles published in this journal without having to ask permission from publishers or authors. Also, there are no fees or costs for authors who published or wish to publish in the journal.
The purpose of the publication is to provide a forum for scientific research and debate on a wide range of subjects related to social change and transformation in contemporary society. The journal explores social changes, cultural, economic and political conditions in different perspectives specific to the wider field of social sciences.
The journal publishes theoretical and field research studies, articles, essays, position papers, lecture notes, book reviews, and information about events relevant scientific and synthetic results of research projects.