Colegiul de redacţie:

PhD. Rariţa MIHAIL (redactor-şef) – rarita.mihail@ugal.ro
PhD. Valerica CELMARE – valerica.celmare@ugal.ro
PhD. Daniela RUSU-MOCĂNAŞU – daniela.rusu@ugal.ro
PhD. Luminiţa IOSIF – luminita.iosif@ugal.ro

PhD. Felicia CORDONEANU – felicia.cordoneanu@ugal.ro
PhD. Daniel GĂLĂŢANU - daniel.galatanu@ugal.ro

Comitetul ştiinţific:

Gerard WEBER / New York
Driss BENLARBI /Meknes
Mohammed LACHKAR / Meknes
Zoltán ROSTÁS / Bucureşti
Claudiu COMAN / Braşov
Nicu GAVRILUŢĂ / Iaşi
Theodor N. ŢÎRDEA /Chişinău
Vitalie OJOVANU/ Chişinău
Viaceslav KUSHNIR / Odessa
Taras VINTSKOVSKII / Odessa
Răzvan DINICĂ/ Galaţi
Viorel ROTILĂ / Galaţi
Ivan IVLAMPIE/ Galaţi
Ion CORDONEANU/ Galaţi
Silviu LUPAŞCU / Galaţi

* * *

Editorial Board:

PhD. Rariţa MIHAIL (redactor-şef) – rarita.mihail@ugal.ro
PhD. Valerica CELMARE – valerica.celmare@ugal.ro
PhD. Daniela RUSU-MOCĂNAŞU – daniela.rusu@ugal.ro
PhD. Luminiţa IOSIF – luminita.iosif@ugal.ro
PhD. Felicia CORDONEANU – felicia.cordoneanu@ugal.ro
Daniel GĂLĂŢANU - daniel.galatanu@ugal.ro

Scientific Board:

Gerard WEBER / New York
Driss BENLARBI /Meknes
Mohammed LACHKAR / Meknes
Zoltán ROSTÁS / Bucureşti
Claudiu COMAN / Braşov
Nicu GAVRILUŢĂ / Iaşi
Theodor N. ŢÎRDEA /Chişinău
Vitalie OJOVANU/ Chişinău
Viaceslav KUSHNIR / Odessa
Taras VINTSKOVSKII / Odessa
Răzvan DINICĂ/ Galaţi
Viorel ROTILĂ / Galaţi
Ivan IVLAMPIE/ Galaţi
Ion CORDONEANU/ Galaţi
Silviu LUPAŞCU / Galaţi