Colegiul de redacţie:

PhD. Rarița MIHAIL (redactor-șef) – rarita.mihail@ugal.ro

PhD Valerica CELMARE – valerica.celmare@ugal.ro

PhD Daniela RUSU-MOCĂNAȘU – daniela.rusu@ugal.ro

PhD Luminița IOSIF – luminita.iosif@ugal.ro

PhD Felicia CORDONEANU – felicia.cordoneanu@ugal.ro

PhD Daniel GĂLĂȚANU – daniel.galatanu@ugal.ro

PhD Elisaveta DRĂGHICI – elisaveta.draghici@ugal.ro

Comitetul ştiinţific:

Gerard WEBER / New York
Driss BENLARBI /Meknes
Mohammed LACHKAR / Meknes
Zoltán ROSTÁS / Bucureşti
Claudiu COMAN / Braşov
Nicu GAVRILUŢĂ / Iaşi
Lucian MARINA /Alba-Iulia
Vitalie OJOVANU/ Chişinău
Viaceslav KUSHNIR / Odessa
Taras VINTSKOVSKII / Odessa
Răzvan DINICĂ/ Galaţi
Viorel ROTILĂ / Galaţi
Ivan IVLAMPIE/ Galaţi
Ion CORDONEANU/ Galaţi

Silviu LUPAŞCU / Galaţi

* * *

Editorial Board:

PhD. Rarița MIHAIL (editor) – rarita.mihail@ugal.ro

PhD Valerica CELMARE – valerica.celmare@ugal.ro

PhD Daniela RUSU-MOCĂNAȘU – daniela.rusu@ugal.ro

PhD Luminița IOSIF – luminita.iosif@ugal.ro

PhD Felicia CORDONEANU – felicia.cordoneanu@ugal.ro

PhD Daniel GĂLĂȚANU – daniel.galatanu@ugal.ro

PhD Elisaveta DRĂGHICI – elisaveta.draghici@ugal.ro

Scientific Board:

Gerard WEBER / New York
Driss BENLARBI /Meknes
Mohammed LACHKAR / Meknes
Zoltán ROSTÁS / Bucureşti
Claudiu COMAN / Braşov
Nicu GAVRILUŢĂ / Iaşi
Lucian MARINA /Alba-Iulia
Vitalie OJOVANU/ Chişinău
Viaceslav KUSHNIR / Odessa
Taras VINTSKOVSKII / Odessa
Răzvan DINICĂ/ Galaţi
Viorel ROTILĂ / Galaţi
Ivan IVLAMPIE/ Galaţi
Ion CORDONEANU/ Galaţi

Silviu LUPAŞCU / Galaţi