Norme tehnoredactare

Formatul materialelor care au ca destinaţie tiparul

Menţionăm 3 aspecte foarte importante, ce trebuie urmărite la realizarea unui astfel de document: oglinda paginii, formatul finit al paginii şi formatul brut al paginii:

  1. a)  oglinda paginii este perimetrul în care se regăsesc textul şi imaginile, inclusiv antetul (headerul), notele de subsol şi numărul de pagină;
  2. b)  formatul finit cuprinde oglinda paginii şi spaţiul gol (marginile) din jurul acesteia;
  3. c)  formatul brut este spaţiul adăugat în jurul formatului finit şi este necesar pentru operaţia de finisare a materialului tipărit. 

La Editura Galati University Press se pot publica cărţi în următoarele formate: 

       - A5 (14,7x21) cm;

       - B5/X5 (17x24) cm;

       - A4 (21x29,7) cm.

Setările pentru oglinda paginii sunt următoarele:

Papers: A4 (pentru format A4 și B5); A5

Margins:

 - B5:      top  =  bottom  =  4,5 cm;          left  =  right  =  4 cm,   

-  A5:      top  =  bottom  =  right  =  left  =  2 cm.                                

-  A4:      top  =  bottom  =  right  =  left  =  2 cm.                               

Layout: different odd and even - bifat

               different first page - bifat

Header and Footer: se modifică în funcţie de formatul pe care se lucrează (formatul paginii).

Header-ul paginilor pare va conţine titlul cărţii (font 9 sau 10, cu majuscule normal), iar cel al paginilor impare va conţine titlul capitolului (font 9/10, italic şi bold). Paginile de început de capitol nu au header (în cazul în care se doreşte utilizarea acestuia).

Numerotarea paginilor va fi cu font size 10, centrat. Dacă se dorește numerotarea stânga-dreapta, la paginile pare numărul va apărea în stânga, iar la paginile impare numărul va fi în dreapta (Outside).

Font/size - Se recomandă folosirea caracterelor: Book Antiqua 10 sau 11, Times New Roman size 11 sau 12, Arial size 11 pentru textul de bază, respectiv 9 sau 10 pentru figuri şi tabele.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi sperăm într-o bună colaborare.

Formatul materialelor care au ca destinaţie tiparul