• slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează cu începere din anul 1948, asumându-şi de la acel moment misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică.

Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale, atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară.
Fiind cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud-estul României, cu un efectiv de aproximativ 16.000 studenţi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie în vârful de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale, sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați.

Există publicaţii, patente, lucrări de anvergură menţionate în baze de date internaţionale. Transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, în forma tiparită şi în forma electronică, despre toate calificările şi programele de studiu, actualitatea, corectitudinea şi validitatea acestor informaţii, sunt demonstrate permanent.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date, cantitative şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes public, în general, şi pentru studenţi, în special. Informaţia oferită public de universitate este comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită de universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior.

Încă din anul 2007, când a avut loc înfiinţarea Editurii Galati University Press, s-au publicat reviste şi carți ştiinţifice, manuale, îndrumare, culegeri de exerciţii şi probleme, suporturi didactice şi alte lucrări cu caracter educaţional, pe baza planului editorial anual şi a proiectelor editoriale.

Lucrările elaborate de distinşi profesori şi editate în cadrul editurii GUP vor fi de un real folos tuturor celor care îşi vor desăvârşi pregătirea de specialitate, prin doctorate în domeniul fiecărei cărţi.