Instrucțiuni generale

PROCEDURA 

privind editarea de carte la editura GALATI UNIVERSITY PRESS 

1. Autorul/editorul predă compartimentului editorial (împreună cu Formularul proiect volum/fasciculă, completat și semnat, și Declarația pe proprie răspundere a autorului/autorilor) varianta iniţială a manuscrisului lucrării, în format electronic (pe CD) și tipărit, având obligația de a-și păstra o copie a acestuia.

- Pentru volume, formatul manuscrisului trebuie să fie integral (nu pe capitole).

- Pentru Analele Universității/Reviste, manuscrisul trebuie să fie pe articole/autor(i).

Dacă lucrarea va fi plătită de autor(i), Editura întocmeşte un Deviz estimativ al prețului lucrării, aducând la cunoştinţă autorului (autorilor) valoarea acestuia, urmând să se stabilească dacă va fi sau nu editată la GUP.

2. Secretarul Editurii va înainta manuscrisul electronic la Comisia de etică a Universității pentru verificarea antiplagiat. La primirea procesului-verbal care atestă valabilitatea manuscrisului, acesta este înaintat unui Referent lingvistic din cadrul Editurii GUP pentru efectuarea verificării lingvistice.

Pentru acordarea ISBN (sau ISSN), autorul (editorul) completează Formularul CIP  (sau Formularul ISSN) în Word - și îl trimite pe e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. împreună cu pagina de titlu a volumului (respectiv Coperta revistei) -  în format PDF.

3. Autorul (autorii)/editorul are obligația de a supune manuscrisul la două Recenzii științifice de specialitate.

Referenţii de specialitate vor semna Acordul de recenzie și vor întocmi un raport (recenzie) în care vor face aprecieri asupra conţinutului lucrării şi vor semnala eventualele modificări necesare.

4. În funcţie de observaţiile referentului lingvistic şi ale recenzorilor de specialitate, autorul/editorul reface manuscrisul (dacă este cazul), rezultând varianta finală pe care o prezintă la Editură. Aceasta va fi predată atât în variantă tipărită, cât şi în variantă electronică, împreună cu manuscrisul iniţial (pe care au fost făcute corecturile).

Tot în acest moment, autorul (autorii)/editorul trebuie să prezinte Referatul de necesitate ISBN sau Referatul de necesitate ISSN semnat de toate persoanele indicate și înregistrat la Registratura Universității, împreună cu cele două Acorduri de recenzie însoțite de recenziile științifice propriu-zise.

Secretarul Editurii prezintă varianta finală către recenzorul lingvistic în vederea obținerii calificativului bun de tipar.

5. Editura tipăreşte volumul în numărul de exemplare solicitat, reţinând un număr de exemplare necesar pentru: Depozitul Legal (7 pentru ISBN / 6 pentru ISSN), Editură (1), Biblioteca V.A. Urechia (1) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (1).

6. Plata serviciilor de tipărire-editare a cărţii poate fi făcută integral de autor, din venituri personale, sponsorizări, integral din fondurile facultăţii, integral din fondurile universităţii sau din fonduri cumulate.

7.  După finalizarea lucrării, editura distribuie exemplarele conform referatului de necesitate, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

În funcţie de sursa de finanţare, se asigură următoarele drepturi de autor:

a) - în cazul volumelor, când plata se face din fondurile universităţii şi/sau ale facultăţii, autorii primesc 5 exemplare per autor;

    - în cazul publicaţiilor periodice (analele universităţii, reviste de specialitate etc.), dreptul de autor constă în câte un exemplar pentru fiecare membru al colectivului de autori, indiferent de numărul lucrărilor existente în volum, și un exemplar pentru editor;

b) în cazul în care plata este făcută integral de către autor(i) sau din sponsorizări, se opresc la editură exemplarele obligatorii (10 sau 11, conform distriburii menționate mai sus), restul tirajului fiind predat autorului (autorilor).

Pentru Biblioteca Universității, autorii/editorii sunt cei care stabilesc numărul de exemplare ce vor reveni acesteia, în funcție de necesitatea lucrării (pe plan local sau pentru schimb interbibliotecar).

 

Alte documente necesare pot fi accesate aici: 

Referat tiparire-autor

Referat Retiparire-autor

Referat tiparire-din proiect

 

 

PROCEDURĂ MULTIPLICARE DOCUMENTE

Pentru multiplicarea documentelor, solicitantul completează un formular, CERERE DE COMANDĂ, în care se înscrie felul/titlul documentului de multiplicat, numărul de pagini și numărul de exemplare dorite.

Documentul merge spre aprobare la conducerea Universității, după care primește un număr de înregistrare de la Biroul Registratură.

Pentru alte acte, documente zilnice, la primirea acestora pentru multiplicare se înregistrează numărul de coli consumate într-un registru special.

 

TIPIZATE

necesare lucrărilor executate la Editura Galati University Press 

  • Declarație pe proprie răspundere a autorului
  • Acord de recenzie științifică

·  Formular de cerere cod ISSN  Formular ISSN .

Procedura de editare poate fi descărcată aici: pdf