Cod ISSN

Formular solicitare ISSN (doc | pdf)

Ce este codul ISSN?

ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297.
Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale.
Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifră sau X.

Codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online) ale unei publicaţii seriale.
Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei.
Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

Care sunt avantajele codului ISSN?

Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid.

 • Pentru editori, codul ISSN permite o identificare rapidă a comenzii, facilitează relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale.
 • Pentru biblioteci şi structuri info-documentare, codul ISSN facilitează operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional.
 • Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale după codul ISSN se poate face cu mai multă precizie.

Codul ISSN poate asigura baza de calcul pentru codul de bare.

Codul ISSN împreună cu URL-ul formează un identificator unic pentru publicaţiile electronice.

La nivel naţional, publicaţiile seriale înregistrate la Centrul Naţional ISSN şi trimise la Depozitul Legal (conform Legii 111/1995 republicată) sunt incluse în baza de date ISSN România, în catalogul online al Bibliotecii Naţionale a României şi în Bibliografia naţională. Seria publicaţii seriale.

La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferentă este înregistrat într-o bază de date specializată "Registrul ISSN", realizată de Centrul Internaţional ISSN.

“Registrul ISSN" reprezintă referinţa, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. El poate fi accesat la adresa https://portal.issn.org/.

Publicaţiile ştiinţifice în Open Acces sunt listate în Catalogul ROAD, administrat de Centrul Internaţional ISSN, accesibil gratuit la adresa http://road.issn.org/.

Centrul Naţional ISSN

Centrul Naţional ISSN a fost înfiinţat în anul 1990, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României.
Centrul Naţional ISSN este parte componentă a reţelei internaţionale ISSN, sub coordonarea Centrului Internaţional ISSN din Paris.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISSN sunt servicii specializate.

În prezent, acordarea codului ISSN este un serviciu gratuit.


Atribuţiile Centrului Naţional ISSN sunt:

 • identificarea prin cod ISSN a publicaţiilor seriale eligibile, realizate în România, indiferent de limba textului, alfabet sau suport
 • crearea şi gestionarea bazei de date naţionale, ISSN România;
 • elaborarea regulamentului specific, a metodologiei, a direcţiilor de promovare şi dezvoltare a sistemului ISSN în România.

Criterii de eligibilitate pentru identificarea prin cod ISSN 

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii.
Acestea pot fi tipărite sau electronice - online sau offline (CD-ROM, DVD-ROM).

Publicaţiile seriale au următoarele elemente caracteristice:

 • titlu propriu-zis, neschimbat de-a lungul apariţiei (identic sau diferit de cel al site-ului pe care este postată publicaţia, în cazul publicaţiilor online), tipărit/afişat vizibil;
 • ordine numerică sau cronologică, tipărită/afişată pentru fiecare apariţie;
 • durată de apariţie fără un final prestabilit;
 • conţinut editorial (publicaţia este alcătuită cu precădere din conţinut tip text, prelucrat dpdv editorial şi jurnalistic);
 • cuprinsul/sumarul tipărit/afişat pentru fiecare apariţie;
 • caseta redacţională, cu menţiunea de responsabilitate editorială (editor, colegiu redacţional, adresa redacţiei, etc.);
 • URL valid (pentru resursele online).

Primesc cod ISSN:

 1. publicaţiile seriale tip ziare, reviste, anuare, buletine şi lucrări ştiinţifice, anale, dări de seamă, rapoarte, etc;
 2. colecţiile de monografii cu mai mult de 3 titluri în colecţie;
 3. volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice sau culturale, care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu (ex. simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc).

Reguli de utilizare a codului ISSN

Codul ISSN şi titlul publicaţiei seriale, înregistrat în mod unic sub forma "titlului cheie", formează o entitate unică la nivel internaţional.


De-a lungul apariţiei sale, publicaţia îşi poate schimba editura, localitatea sau ţara în care apare, periodicitatea, poate fi citată în diverse feluri. Codul ISSN va rămâne neschimbat (dacă şi titlul rămâne acelaşi) şi va identifica fără echivoc publicaţia respectivă.

Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Modificarea titlului va atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN. Codul ISSN nu este transmisibil de la un titlu la altul.

Se acordă coduri ISSN diferite pentru suplimente, ediţii în alte limbi, serii şi subserii ale unei publicaţii seriale.

Aceeaşi publicaţie care apare pe suporturi media diferite: tipărit, online, CD-ROM etc. va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă acestea poartă acelaşi titlu. În plus, ele vor avea si ISSN-L.

Codul ISSN-L sau codul ISSN de legătură permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online) ale unei publicaţii seriale. Codul ISSN-L este generat automat, la solicitarea fiecărui cod ISSN.

Modificările privind numele editurii, periodicitatea, locul de apariţie nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor la Centrul Naţional ISSN este obligatorie.

Încetarea apariţiei unei publicaţii seriale trebuie anunțată la Centrul Naţional ISSN, în scris, prin email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

Prezentarea codului ISSN pe publicaţie

Codurile ISSN şi ISSN-L sunt comunicate solicitantului în scris. Ele vor fi inserate (tipărite/afişate) pe fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX şi ISSN-L XXXX-XXXX.

Codul ISSN va fi însoţit, întotdeauna de codul ISSN-L.

 • Pentru publicaţiile seriale tipărite, codurile ISSN și ISSN-L vor fi tipărite în caseta redacţională. Dacă nu este posibil, pot fi tipărite şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.
 • Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codurile ISSN şi ISSN-L vor fi tipărite pe coperta discului, vor fi inscripţionate pe disc şi vor fi afişate pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
 • Pentru publicaţiile seriale online, codurile ISSN și ISSN-L vor fi afișate pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.

Cum se solicită codul ISSN?

Solicitarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se va face numai de către responsabilul-editorul şef al publicaţiei.

Solicitantul, responsabilul/editorul şef al publicaţiei poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în Formularul ISSN şi ulterior este direct răspunzător de respectarea Legii Depozituluui Legal.

NOTĂ:

 • Înaintea iniţierii formalităţilor de obţinere a codului ISSN este obligatorie verificarea titlului în baza de date ISSN. Aceasta se poate face fie telefonic (021.312.49.90), fie prin email (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
 • Pentru publicaţiile seriale în curs de apariţie, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei intră sub tipar
 • Pentru publicaţiile seriale, online, codul ISSN se solicită numai după ce site-ul devine accesibil publicului (cu sau fără abonament), iar primul număr al publicaţiei a fost deja postat.
 • Stabilirea tipologiei documentare şi a eligibilităţii unei publicaţii, în vederea acordării codului ISSN este responsabilitatea exclusivă a Centrului Naţional ISSN şi nu face obiectul negocierii cu editorul/responsabilul publicaţiei.

Codul ISSN va fi eliberat în termen de 2-4 zile lucrătoare de la recepţionarea Formularului-cerere, în condițiile în care sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate pentru acordarea de cod ISSN și a celor de prezentare a informațiilor bibliografice pe publicație.

Pe coperta/ecranul de prezentare ataşat Formularului ISSN trebuie să existe, obligatoriu, următoarele informaţii: titlul, elementul de numerotare, localitatea şi anul de apariţie. Aceste informaţii trebuie să fie în concordanță cu cele din Formularul ISSN.

În cazul în care sunt semnalate erori, Centrul Naţional ISSN va informa solicitantul şi va propune soluţii pentru remedierea lor. Soluţionarea cererii de acordare a codului ISSN va fi suspendată până la remedierea erorilor semnalate.

Centrul Naţional ISSN îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de răspuns la solicitările de cod ISSN care necesită o cercetare amănunţită sau pentru solicitările multiple, termenul maxim fiind de 1 lună.