Noutăți editoriale

Leonard Garabet

Contribuţii privind aplicarea tehnologiilor informatice în educaţie

conținut

296 pagini

ISBN 978-606-696-279-7

 

Floriana Popescu

De la nave cu pânze la nave cu propulsie • Lexicon naval românesc

conținut

234 pagini

ISBN 978-606-696-280-3

 

 

Ciprian VLAD

Gamification – An Innovative Teaching Method
(re-edited)

conținut

144 pagini

ISBN 978-606-696-244-5

 

Larisa Chiper Titire, Cristian Munteniţă , George Ghiocel Ojoc, Lorena Deleanu

Aplicaţii pentru Elemente de Inginerie Mecanică

Conținut

164 pagini

E-ISBN 978-606-696-262-9

 

Andreea-Georgiana Dobre

Abordări conceptuale privind tehnica de alergare în probele de semifond

Cuprins

125 pagini

ISBN 978-606-696-234-6 796

 

Formele asociative în agricultura Regiunii de Dezvoltare Sud-Est - evoluţie, impact şi perspective privind dezvoltarea rurală

Andrei-Mirel FLOREA

Cuprins

203 pagini

ISBN 979-606-696-258-2

 

Curgerea cu suprafață liberă în jurul joncțiunilor

Costel Ungureanu

Cuprins

158 pagini

ISBN 978-606-696-243-8

Sistem inteligent de detecţie automată a amfetaminelor halucinogene

Adelina Ion

Cartea ştiinţifică a prof. dr. Adelina Ion reprezintă o contribuţie la efortul general privind progresul şi automatizarea metodelor analitice aplicate pentru identificarea (recunoaşterea identităţii individuale) sau detecţia (recunoaşterea identităţii de clasă) cât mai rapidă şi mai eficientă a substanţelor ilicite noi, care au o structură moleculară similară amfetaminelor halucinogene sau principalilor precursori ai acestora. Conținutul informațional a presupus o abordare eminamente modernă și interdisciplinară, noţiunile teoretice şi contribuţiile proprii privind sistemele expert dezvoltate pentru identificarea și/sau detecția automată a amfetaminelor ilicite fiind îmbinate într-un mod riguros și totodată sintetic.
214 pagini
ISBN 978-606-696-245-2

 

Tehnologia materialelor

Gheorghe Gurău

Tehnologia materialelor face parte din categoria ştiinţelor tehnico-aplicative întrucât urmăreşte un scop practic nemijlocit, şi anume producerea şi prelucrarea materialelor.
Scopul acestui curs îl constituie transmiterea de cunoştinţe necesare pentru alegerea unui material, formă constructivă, procedeu de prelucrare şi control pentru anumite condiţii  de solicitare şi funcţionare a unei piese sau ansamblu.
2020, 208 pagini
ISBN 978-606-696-188-2
 

Interfeţe şi comunicaţii de date – îndrumar de laborator

George Petrea, Mihaela Andrei, Viorel Nicolau

Lucrarea se adresează, în primă fază, studenţilor de la specializarea Electro-nică Aplicată, dar poate fi de interes şi pentru studenţii specializărilor Au-tomatică şi Informatică Aplicată şi Inginerie Electrică şi Calculatoare sau oricărei persoane pasionate de acest domeniu.
2020, 92 pagini
ISBN 978-606-696-189-9

Materiale compozite cu faza dispersă polimeri

Alina Crina Mureșan

Secolul XXI este considerat de către numeroşi specialişti ca fiind epoca materialelor compozite. Aceste materiale au proprietăţi programabile superioare materialelor tradiţionale, pătrunzând în domeniile tehnicii de vârf, cum ar fi: tehnologii aerospaţiale, microelectronică, tehnica nucleară, tehnica de construcţie medicală a implanturilor, dar şi în industria de automobile, industria navală, industria chimică, industria mobilei, în construcţii, în industria materialelor sportive.
2020, 182 pagini
ISBN 978-606-696-177-6

 

Contribuţii privind mecanizarea lucrării de administrat amendamente în adâncime pe terenurile afectate de sărăturare

Marcel Bularda

Lucrarea prezintă problemele legate de creşterea producţiilor agricole în context durabil pentru asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare, dar tratează şi creşterea gradului de mecanizare a tehnologiilor de cultură, extinderea irigaţiilor, crearea de soiuri, hibrizi şi specii noi de plante agricole mai performante şi adaptate unor condiţii de soluri degradate, promovarea culturilor zonale cu soluri sărăturate.
2020, 166 pagini
ISBN 978-606-696-184-4

Preprocesarea imaginilor digitale - Îndrumar de laborator

Cristian-Dragoș Obreja

În această lucrare sunt prezentate metode de prelucrare, analiză şi descriere a imaginilor. Mai exact, sunt prezentate metode de îmbunătăţire a imaginilor, metode de filtrare, de segmentare şi binarizare şi algoritmi de detecţie a muchiilor obiectelor. De asemenea, sunt prezentaţi şi explicaţi descriptorii de calitate. Lucrarea se adresează în special studenţilor de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, dar şi oricăror persoane interesate de principiile procesării imaginilor digitale.
2020, 84 pagini
ISBN 978-606-696-187-5