Current Issue

Vol 20 No 2 (2018)

Volumul cuprinde o parte din actele Conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat. Limba și cultura română în context național și european: evaluări și perspective la Centenarul Unirii, organizată de Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene, Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură, din Facultatea de Litere şi Școala doctorală de Științe Socio-umane din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în colaborare cu Biblioteca județeană „V.A.Urechia” din Galați, „Institutul de Ştiințe ale Educației” din Chișinău, „Universitatea Liberă Internaţională” din Republica Moldova şi cu „Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale” din Chişinău, Republica Moldova, în zilele de 26 și 27 octombrie 2018.
Prin redactarea acestui volum dorim să mulțumim tuturor celor prezenți la lucrările conferinţei.
Conf. univ. dr. Oana Magdalena Cenac
Preşedinta comitetului de organizare

Published: 2018-11-11

Full Issue

Articles

View All Issues